Hvad er et dødsbo?

Når en person afgår ved døden, efterlader han eller hun et dødsbo, som er den afdødes formue og ejendele. Det kan eksempelvis bestå af smykker, bil, møbler, kunst, ejendomme, virksomheder mm.
I denne artikel vil vi beskrive, hvordan et dødsbo håndteres, og hvilke forhold man som arving bør være opmærksom på.

Hvordan fungerer et privat dødsboskifte?

Normalvis vil et dødsbo deles mellem arvingerne til afdøde. Såfremt disse arvinger kan blive enige om fordelingen af dødsboet, er er tale om et privat skifte. Selvom arvingerne behandler dødsboet privat, har de som oftest en dødsboadvokat inde over til hjælp med praktiske og juridiske krav.

Praktiske forhold

Til behandlingen af et dødsbo, er der enrække praktiske forhold, der skal opfyldes, førbehandlingen af dødsboet kan iværksættes. Hertil kan nævnes:

 • Arvingerne skal udpege en kontakt person imellem dem, som Skifteretten, Skattevæsenet og andre instanser kan henvende sig til i forbindelse med behandlingen af boet.
 • Der skal indsendes en anmodning om privat skifte, solvens erklæring og proklamablanket til Skifteretten, for at boet kan udleveres.
 • Retsafgiften på 2.500 kr. i forbindelse med boets udlevering skal betales. Hvis boets formue overstiger kr.1. mio., skal der yderligere betales 6.500 kr. i retsafgift.
 • Senest 6 måneder efter dødsdagen og senest 2 måneder efter boets udlevering skal arvingerne indsende 2 eksemplarer af en åbningsstatus underskrevet af alle arvingerne. En åbningsstatus er en opgørelse over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen.
 • Senest 15 måneder efter dødsdagen, skal arvingerne skal indlevere en endelig boopgørelse til Skifteretten.
 • Er dødsboet skattepligtigt, skal der indleveres en selvangivelse i forbindelse med boopgørelsen. Et dødsbo kan være skattepligtigt, hvis den afdøde stadig generer en indkomst, eksempelvis gennem aktier eller udlejning af en lejlighed eller lign.

Juridiske krav

Udover de praktiske forhold, er der også en række juridiske krav, som skal opfyldes for, at arvingerne selv kan stå for at behandle dødsboet.

Disse forhold er følgende:

 • Arvingerne kan ikke selv behandle boet, hvis den afdøde har angivet at de ønsker en bobestyrer.
 • Alle arvinger skal være enige om et privat dødsboskifte. Én uenig arving, kan forhindre at boet skiftes privat.
 • Alle arvingerne skal være enige om, hvordan boet behandles. Det betyder, at der skal være enighed om fordeling og salg af den afdødes ejendele og formue.
 • Mindst én arving skal være myndig og solvent (dvs. personen ikke må være gået personligt konkurs). Denne person skal underskrive en solvenserklæring på dette.
 • Umyndige arvinger eller arvinger der ikke er i stand til at tage vare på sige selv, skal have en værge eller skifteværge.
 • Mindst én arving skal have bopæl i Danmark. Bor alle arvinger i udlandet, er det dog fortsat muligt at skifte boet privat. I sådanne tilfælde skal der dog stilles sikkerhed for boafgifternes betaling. Hvis det blot er én arving, der bor i udlandet, kan en arving, der bor i Danmark repræsentere den arving, der bor i udlandet.
 • Arvingerne skal erklære, at boets aktiver er tilstrækkelige til at dække boets gældsforpligtelser. Hvis boets gæld overstiger dets formue er boet insolvent og skal behandles af en bobestyrer udvalgt af arvingerne eller skifteretten.


Hvordan håndteres dødsboet af en bobestyrer?

En bobestyrer er en erfaren dødsboadvokat, som kan varetage behandlingen af dødsboet. En bobestyrer overtager behandlingen af dødsboet, hvis én af følgende situationer er gældende:

Arvingerne kan ikke blive enige om behandlingen af boet.

 • Arvingerne ønsker at lade en bobestyrer stå for behandlingen af boet.
 • Arvingerne har interne stridigheder
 • Den afdøde har bestemt, at boet skal behandles af en bestemt bobestyrer.
 • Boet er insolvent, og gælden overstiger boets formue.
 • Der findes ikke myndige arvinger, eller alle arvinger er under konkurs.
 • Der findes ikke arvinger til boet, eller der er usikkerhed omkring, hvem arvingerne er.
 • Der er ikke truffet en beslutning om, hvordan boet skal behandles inden for en rimelig tidsperiode.

Hvis den afdøde ikke har angivet i sit testamente, at en bestemt bobestyrer skal behandle dødsboet, udpeges en bobestyrer af Skifteretten. Bobestyreren kan selv træffe afgørelser omkring dødsboet, men vil typisk holde møder og orientere arvingerne om behandlingen af dødsboet. Bobestyreren er som hovedregel forpligtet til at fremme boets behandling bedst muligt, og behandlingen af dødsboet er stort set den samme som ved privat skifte. Bobestyrerbehandlingen koster, ligesom ved privat skifte, en retsafgift på 2.500 kr. og yderligere 6.500 kr., hvis boets nettoformue overstiger 1. mio. kr.

Uskiftet bo

Hvis den afdøde efterlader en ægtefælle, kan ægtefællen oftest overtage boet. Der sker altså ikke et skifte, og derfor kaldes det et uskiftet bo. Der er dog en række forhold, som skal opfyldes, for at en ægtefælle kan sidde i uskiftet bo (indsæt link til artikel omkring uskiftet bo)

Du kan behandle dit dødsbo hos LegalTech Legacy

Selvom mange kaster sig ud i at behandle boet selv, ender de oftest med at kontakte en advokat, da et alligevel bliver for omfattende. Selv simple dødsbo kan nemlig være uoverskuelige for de pårørende i en svær tid.

Men en proces har vi gjort nem og tryg. Vores digitale modul guider dig igennem fra start til slut med at indhente og indtaste de korrekte dokumenter og oplysninger. Arvingerne får et bedre og samlet overblik over processen via deres Legacy brugerkonto hvor de kan behandle sagen præcis når det passer dem, de har direkte adgang til alle sagens dokumenter og kan følge med i processen mns vi behandler sagen digitalt. Vi sørger naturligvis også for at holde dig opdateret på mail hver gang der sker noget nyt i sagen eller vi mangler oplysninger fra dig.

Præcis samme kvalitet og endnu bedre oplevelse end hos en almindelig advokat – bare til en brøkdel af, hvad en advokat tager for samme ydelse.

Har du taget stilling til din arv og testamente?

Det er altid klogt at tage stilling til arv og testamente. Hos LegalTech Legacy kan du lave dit testamente online og slippe for besværet med at inddrage en advokat. Det er nemt, hurtigt, overskueligt og koster kun en brøkdel af, hvad en advokat tager for samme ydelse. Vi guider dig sikkert igennem vores digitale formular, så du ender med et juridisk gyldigt testamente, der tager højde for netop dine behov og ønsker.

Har du alligevel brug for hjælp eller spørgsmål til dit testamente – så kan du kontakte os direkte på vores telefon eller mail.

Vi er her for at hjælpe.